Scheiding

Scheiden doet pijn en uit elkaar gaan gaat vaak gepaard met veel emoties. Het toekomstbeeld verandert van het ene op het andere moment. Dat levert veel onzekerheid en vragen op. Wat zijn de financiële gevolgen? Kunt u blijven wonen in de woning of bent u in staat een andere woning te kopen? Om conflicten met elkaar in de toekomst te voorkomen, is het van belang samen goede afspraken te maken en deze vast te leggen. De samenwerking tussen een mediator en een hypothecair planner zorgt voor rust, zekerheid en duidelijkheid in een moeilijke periode. 

Neem contact op

1. Kennismaking

In een kennismakingsgesprek maakt u beiden kennis met één van de gecertificeerde mediators waar wij nauw mee samenwerken. Gelijktijdig wordt het financiële traject met één van onze adviseurs gestart. Deze gesprekken vinden met ieder van u individueel plaats. Hierin staat woningbehoud of het vinden van een andere woning centraal. 

2. koppeling expertise

 Samen met uw mediator bekijken wij of de op te stellen vermogensverdeling en de gemaakte afspraken aansluiten op uw wensen voor woningbehoud of het doorstromen naar een andere woning. Indien nodig geven wij aanbevelingen voor wijzigingen die de mediator vervolgens met u beiden bespreekt. Uiteindelijk resulteert dit in een evenwichtig scheidingsconvenant waarbij ieder in staat is vorm te geven aan een nieuwe toekomst. 

3. convenant, uitspraak en inschrijving

De gezamenlijke afspraken worden definitief vastgelegd in een convenant. Dit convenant wordt binnen 6 weken door de rechtbank bekrachtigd. Na ondertekenen van de akte van berusting kan de scheiding worden ingeschreven in het register bij de gemeente. Dan bent u officieel gescheiden.

4. woningbehoud of aankoop

Wij hebben al veel voorwerk in het scheidingstraject voor u gedaan. Dat levert een forse tijdswinst op. Als de scheiding helemaal rond is pakken we dan ook snel door op uw dossier. Eerst realiseren wij het woningbehoud voor de partner die de woning overneemt. Parallel hieraan starten we het traject voor de vertrekkend partner op. Wij zorgen ervoor dat de aangepaste hypotheek geheel aansluit op uw nieuwe situatie.